Medlem av Norgeseliten logo

Norgeseliten2668.dyp (638x640).jpg  Vi utfører store og små elektroinstallasjoner i boliger. 
  Både nyinnstallasjoner, og oppgraderinger av eldre el systemer.

  Sjekk sikringsskapet ditt! 

  Gamle skrusikringer kan være brannfarlige, og varmgang i sikringsskapet kan være
  et faresignal. Et godt råd er derfor; kjenn på skrusikringene om de er varme.
  Vi anbefaler at du bytter ut gamle skrusikringer med automatsikringer.
  Hovedsikringen bør være en automatsikring av selektiv type. Overbelastning eller
  kortslutning på anlegget skal kun løse ut kurssikringene – ikke hovedsikringen.
  Kurssikringene bør også være automatsikringer, da disse gir rask og sikker utkobling.

 

Ta en El-sjekk på boligen din for å avdekke feil og mangler!

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget. Små feil kan få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil. For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekk hos oss.

This site uses cookies. For more information click here.